แจก 4 แพลน ไหว้พระ 9 วัด ที่เชียงใหม่

     สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ วันนี้ teawphukao จะมา แจก 4 แพลน ไหว้พระ 9 วัด ที่เชียงใหม่ ให้กับเพื่อน ๆ กันค่ะ และไม่ได้นำมาแจกแค่แพลนเดียวน้า เรามีถึง 4 แพลนเลยล่ะค่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า มีแพลนไหว้พระที่ไหนบ้าง

แจก 4 แพลน  ไหว้พระ 9 วัด ที่เชียงใหม่

ไหว้พระรอบเมือง แจก 4 แพลน  ไหว้พระ 9 วัด ที่เชียงใหม่

1. ไหว้พระ 9 วัด สายชิลล์ ไหว้พระรอบเมือง

     1) วัดโลกโมฬี

      วัดโลกโมฬี เป็นพระอารามหลวงนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นวัดเก่าแก่สไตล์ล้านนา

     ที่ตั้ง: 298/1 ถนน มณีนพรัตน์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

     2) วัดเชียงยืน

     วัดเชียงยืน เป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งที่มีโบสถ์แปดเหลี่ยมที่เก่าแก่ด้วยรูปแบบศิลปะพม่า

     ที่ตั้ง: 160 ถนน มณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


     3) วัดเชียงมั่น

     วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และมีจารึกที่พบในวัดที่ได้กล่าวถึงพญามังรายโปรดได้สร้างเจดีย์ขึ้นในที่ประทับและสถาปนาเป็นวัดขึ้นมา

     ที่ตั้ง: 171 ถนน ราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
    

4) วัดดวงดี

     วัดดวงดี เป็นวัดที่มีชื่อดี เป็นสิริมงคล อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้ ๆ กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตามประวัติถูกสร้างขึ้นภายหลังจากพระเจ้ามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่ระยะเวลาหนึ่ง หากไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าเป็นผู้ใด ตามความเชื่อนิยมของคนในสมัยบรรพกาลที่มักสร้างวัดไว้ประจำตระกูล เพื่อเป็นพุทธบูชาหรือเพื่อเป็นการไถ่บาปสำหรับเหล่าทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ออกไปทำศึกแล้วเข่นฆ่าผู้คนไปเป็นจำนวนมาก

     ที่ตั้ง: 158, 2 ถนน ราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


5) วัดเจดีย์หลวง

    วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.1928 – 1945

    ที่ตั้ง: 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


         6) วัดพระสิงห์

     วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย

    ที่ตั้ง: 2 ถนน สามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50280


     7) วัดสวนดอก

    วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     ที่ตั้ง: 139 ถนน สุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


     8) วัดอุโมงค์

      วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ วัดอุโมงค์เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวด้วยอุโมงค์กลางป่าอันร่มรื่น

     ที่ตั้ง: วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


     9) วัดเจ็ดยอด

     วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร เป็นวัดสักการะโบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย สถานที่เคยมีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก

     ที่ตั้ง: 90 หมู่ที่ 2 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

สายวัดดัง

2. ไหว้พระ 9 วัด สายวัดดัง

     1) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

     วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 (จ.ศ. 746) ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย

     ที่ตั้ง: 9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


     2) วัดพระธาตุดอยคำ

     วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน

     ที่ตั้ง: ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100


     3) วัดเจดีย์หลวง

    วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.1928 – 1945

    ที่ตั้ง: 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


     4) วัดพระสิงห์

     วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย

    ที่ตั้ง: 2 ถนน สามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50280


     5) วัดสวนดอก

    วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     ที่ตั้ง: 139 ถนน สุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


     6) วัดหมื่นสาร

     วัดหมื่นสาร มีปรากฏตั้งแต่สมัยพระเจ้าลกติโลกราช กษัตริย์ราชวงศ์เม็งราย องค์ที่ 12 ครองนครเชียงใหม่ เมื่อจุลศักราช 804-840 (พ.ศ. 1985- 2021) ภายในวัดมีพระอุโบสถ ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ยกพื้นสูง อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต เป็นอาคารล้านนาประยุกต์ ประดับเครื่องเงินทั้งหลังเป็นลวดลายพื้นเมืองล้านนาดั้งเดิม

    ที่ตั้ง: 13 ถนนวัวลาย ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100


     7) วัดโลกโมฬี

     วัดโลกโมฬี เป็นพระอารามหลวงนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นวัดเก่าแก่สไตล์ล้านนา

     ที่ตั้ง: 298/1 ถนน มณีนพรัตน์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


     8) วัดเชียงมั่น

     วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และมีจารึกที่พบในวัดที่ได้กล่าวถึงพญามังรายโปรดได้สร้างเจดีย์ขึ้นในที่ประทับและสถาปนาเป็นวัดขึ้นมา

     ที่ตั้ง: 171 ถนน ราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


     9) วัดชัยมงคล

     วัดชัยมงคล แต่เดิมเป็นวัดมอญมีชื่อว่าวัดมะเล่อ หรือมะเลิ่ง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สร้างในสมัยไม่ปรากฏหลักฐานประมาณกันว่ามีอายุราว 600 ปี

     ที่ตั้ง: เลขที่ 133 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

วัดสวย แจก 4 แพลน  ไหว้พระ 9 วัด ที่เชียงใหม่

     3. ไหว้พระ 9 วัด สายวัดสวย

     1) วัดเด่นสะหลีศรีเมือง

     วัดเด่นสะหลีศรีเมือง หรือวัดบ้านเด่น มีชื่อเดิมว่าวัดสหรีศรีบุญเรือง วัดแห่งนี้เพียงเพียงวัดเล็ก ๆในหมู่บ้าน แต่ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ ครูบาเทือง นาถสีโล เกจิดังแห่งภาคเหนือที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ จึงพัฒนาจากวัดเล็ก ๆให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา

     ที่ตั้ง: ตำบล อินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150


     2) วัดถ้ำหลวงเชียงดาว

     วัดถ้ำหลวงเชียงดาว สร้างเมื่อพ.ศ. 2310 มีถ้ำหลวงเชียงดาว เป็นโบราณสถานที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธา การก่อสร้างครั้งแรกโดยพระครูบาประธรรมปัญญา และพ่อแสนปี ต่อมา พ.ศ. 2430 พระยาอินต๊ะภิบาล มาทำบันไดขึ้นสู่ปากถ้ำ พร้อมเสนาสนะและศิลปวัตถุอื่น ๆ ใน พ.ศ. 2456 มีฤาษีชื่อคันธะมาสร้างพระพุทธรูป จนถึงพ.ศ. 2477 ครูบาศรีวิชัย มาสร้างและบูรณะ

     ที่ตั้ง: 273 หมู่ 5 ตำบล เชียงดาว อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ 50170


     3) วัดป่าดาราภิรมย์

     วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีอายุอานามกว่า 100 ปี นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนามของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา

     ที่ตั้ง: ตำบล ริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180


     4) วัดเจดีย์หลวง

    วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.1928 – 1945

    ที่ตั้ง: 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


    5) วัดอุโมงค์

     วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ วัดอุโมงค์เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวด้วยอุโมงค์กลางป่าอันร่มรื่น

     ที่ตั้ง: วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


     6) วัดศรีสุพรรณ

     วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่าวัดศรีสุพรรณอาราม ต่อมาได้เรียกสั้น ๆ ว่าวัดศรีสุพรรณ ภายในวัดมีพระอุโบสถเงิน ศาลาอาคันตุกะ ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และ สถานฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับ

     ที่ตั้ง: ถนนวัวลาย ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100


    7) วัดพระธาตุดอยคำ

     วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน

     ที่ตั้ง: ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100


   8) วัดผาลาด

     วัดผาลาด เป็นวัดดั้งเดิมในสมัยล้านนา มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามในแบบของพม่า มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบมาก และมีน้ำตกไหลผ่าน

     ที่ตั้ง: บ้านห้วยผาลาด 101 ถนน ศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


9) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

     วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 (จ.ศ. 746) ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย

     ที่ตั้ง: 9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

วัดชื่อมงคล

4. ไหว้พระ 9 วัด สายวัด(ชื่อ)มงคล

     1) วัดลอยเคราะห์

     ลอยเคราะห์ เดิมชื่อว่า วัดร้อยข้อ (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย วัดนี้มีอายุราว 500 ปี และเป็นวัดที่ผู้คนมาทำบุญสะเดาะเคราะห์กันมาก

    ที่ตั้ง: 65 ถนน ลอยเคราะห์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100


   2) วัดดับภัย

     วัดดับภัย ชื่อเดิมคือ วัดอภัย หรือวัดตุงกระด้าง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2021 ตรงกับสมัยอาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังรายในยุครุ่งเรือง ตามตำนานเดิมที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ พระสิงห์ ปางมารวิชัย เป็นพระดับภัยหรือหลวงพ่อดับภัย เป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะล้านนาเชียงแสนยุคแรก ๆ

     ที่ตั้ง: 29 ถนน สิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


   3) วัดดวงดี

     วัดดวงดี เป็นวัดที่มีชื่อดี เป็นสิริมงคล อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้ ๆ กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตามประวัติถูกสร้างขึ้นภายหลังจากพระเจ้ามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่ระยะเวลาหนึ่ง หากไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าเป็นผู้ใด ตามความเชื่อนิยมของคนในสมัยบรรพกาลที่มักสร้างวัดไว้ประจำตระกูล เพื่อเป็นพุทธบูชาหรือเพื่อเป็นการไถ่บาปสำหรับเหล่าทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ออกไปทำศึกแล้วเข่นฆ่าผู้คนไปเป็นจำนวนมาก

     ที่ตั้ง: 158, 2 ถนน ราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


   4) วัดหมื่นเงินกอง

     วัดหมื่นเงินกอง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ วัดมะยมกอง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากือนา หรือ ท้าวสองแสนนากษัตริย์นครพิงค์เชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 1898 – 1928 เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนา ในย่านสามล้านอันเป็นที่พักขุนนางชั้นสูง

    ที่ตั้ง: 30 ถนน สามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


   5) วัดหมื่นสาร

     วัดหมื่นสาร มีปรากฏตั้งแต่สมัยพระเจ้าลกติโลกราช กษัตริย์ราชวงศ์เม็งราย องค์ที่ 12 ครองนครเชียงใหม่ เมื่อจุลศักราช 804-840 (พ.ศ. 1985- 2021) ภายในวัดมีพระอุโบสถ ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ยกพื้นสูง อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต เป็นอาคารล้านนาประยุกต์ ประดับเครื่องเงินทั้งหลังเป็นลวดลายพื้นเมืองล้านนาดั้งเดิม

    ที่ตั้ง: 13 ถนนวัวลาย ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100


   6) วัดหมื่นล้าน

     วัดหมื่นล้าน เป็นศิลปะแบบพม่า สร้างเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2002–2005 ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช ผู้สร้างวัดคือ หมื่นโลกสามล้านขุนพลแก้ว สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่แม่ทัพของอยุธยา ที่พ่ายในการทำสงครามจนต้องเสียชีวิตในสนามรบ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรดาแม่ทัพนายกกองของล้านนา

    ที่ตั้ง: 14 ถนน ราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


   7) วัดพันเตา

     วัดพันเตา เป็นศิลปะแบบเชียงแสน สร้างขึ้นเมื่อในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 ตอนต้น เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ แต่เดิมคนเชียงใหม่เรียกที่นี่ว่าวัดปันเต้า (พันเท่า) ภายหลังเพี้ยนเป็นพันเตา และยังมีอีกที่มาที่กล่าวว่า วัดนี้จะเคยใช้เป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา จึงได้ชื่อว่าวัดพันเตา

    ที่ตั้ง: 127/7 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


  8) วัดหม้อคำตวง

   วัดหม้อคำตวง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2019 เดิมชื่อ วัดหมื่นตวงคำหรือหมื่นคำตวง เพราะผู้สร้างวัดมีฐานันดรศักดิ์ยศหมื่น มีหน้าที่ตีทอง หลอมทองถวายผู้ปกครองเมืองในสมัยนั้น ต่อมาชื่อของวัดได้เปลี่ยนแปลงไป กลายมาเป็นชื่อวัดหม้อคำตวง หมายถึง หม้อทองคำสำหรับตวงเงินตวงทอง

     ที่ตั้ง: 119 ถนน ศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


     9) วัดชัยมงคล

     วัดชัยมงคล แต่เดิมเป็นวัดมอญมีชื่อว่าวัดมะเล่อ หรือมะเลิ่ง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สร้างในสมัยไม่ปรากฏหลักฐานประมาณกันว่ามีอายุราว 600 ปี

     ที่ตั้ง: เลขที่ 133 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
     เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ 4 แพลนไหว้พระ 9 วัดที่เชียงใหม่ที่เรานำมาฝาก เพื่อน ๆ ชอบสไตล์ไหนก็เลือกได้เลยนะคะ ที่สำคัญเลยนะคะ เพื่อน ๆ ควรแต่งกายสุภาพ เสื้อมีแขน และกางเกงขายาว หรือกระโปรงนะคะ เพราะบางวัดจะไม่อนุญาตให้เราเข้าไป หากเราแต่งกายไม่สุภาพนะคะ

ขอแนะนำบทความ ไหว้พระ 9 วัด ที่เชียงราย ที่จะมาแนะนำ วัดสวย ๆ ในเชียงราย แถมแต่ละวัดยังมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยนะคะ

และยังมีบทความที่น่าสนใจ อย่าง แนะนำ 7 ที่เที่ยวในทบิลิซี เมืองหลวงจอร์เจีย ที่จะมาแนะนำ ที่เที่ยวในทบิลิซี ซึ่งแต่บะที่ เป็นสถานที่ยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวคนไหนได้ไปเที่ยวที่จอร์เจีย ต้องไม่พลาดที่จะแวะไปเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น